Uk en Puk

Uk & Puk is een programma met activiteiten op verschillende ontwikkelingsgebieden voor kinderen van 0 tot 4 jaar.
Aan de hand van 10 thema’s, die je zelf in je eigen jaarprogramma kunt indelen, bied je de kinderen verschillende zinvolle activiteiten.
Een groot voordeel is dat Uk & Puk geschikt is voor horizontale en verticale groepen en dat de pedagogisch medewerkers concrete activiteiten en handreikingen voor het begeleiden hiervan krijgen aangereikt.

Als logopediste ben ik erg te spreken over de manier waarop de woordenschat en de taalontwikkeling een goede plaats krijgen in het programma. Het kind leert nieuwe woorden en kan deze makkelijk koppelen aan andere woorden, die het al kent door de context waarin ze aan bod komen.

Als pedagoog vind ik het belangrijk dat het programma een doorgaande lijn heeft van 0 tot 4 jaar. Er wordt gewerkt met steeds een zelfde opbouw, hetzelfde thema en vaardigheden worden uitgebreid naarmate het kind ouder wordt.

Als trainer zie ik het voordeel van de heldere en complete activiteitenbeschrijving. Het wordt direct duidelijk waar je aan werkt, wat je nodig hebt en welke dingen van de pedagogisch medewerker worden verwacht. 

Als mens vind ik het waardevol dat er zoveel aandacht is voor het sociale aspect. Kinderen doen de activiteiten soms individueel, soms in kleine groepen en soms in grote groepen. Voor de persoonlijke aandacht en de veiligheid en gezelligheid van groepsactiviteiten is dan ook allemaal plaats. 

Gedurende 13 trainingsbijeenkomsten en 6 tot 8 groepsconsultaties worden de pedagogisch medewerkers getraind in het gebruik van het programma Uk & Puk volgens eisen voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Bij een goed resultaat zijn de leidsters na afloop (persoonlijk) gecertificeerd VVE-leidster. Onder bepaalde voorwaarden kan ook een locatiecertifcaat voor VVE worden aangevraagd.

Klik hier voor nadere info over Uk & Puk op de website van de CED-groep.